Z Życia Szkoły

Pasje zamiast narkotyków

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji „Narkotyki – na co mi to”. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie swoich pasji jako alternatywy dla bezmyślnego spędzania czasu wolnego na patologicznych zachowaniach. Uczennice kl. I e Monika Stefańska i Michalina Wójcikowska, przygotowywane przez mgr Elżbietę Kaczmarek, zajęły III miejsce w przeprowadzanym w ramach akcji konkursie na najciekawsze i najbardziej kreatywne przedstawienie swojej pasji. Swoje uzdolnienia malarskie zaprezentowały w formie performansu.