Z Życia Szkoły

Sukcesy gimnazjalistów w dziedzinie ekologii

Uczniowie klasy I gimnazjum, podopieczni mgr Anny Pędzich-Kuszel, odnoszą sukcesy w dziedzinie ekologii. Ostatnio zdobyli wyróżnienie za bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” 2013: Mikołaj Łyszczarz w kategorii „test wiedzy ekologicznej”, a Katarzyna Sopolińska i Wiktor Zieliński – za pracę indywidualną, którą był album na temat „Skrzydlaci mieszkańcy mojej okolicy”. Konkurs organizowany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Warto dodać, że Mikołaj Łyszczarz jest także tegorocznym laureatem Powiatowego Konkursu Ekologicznego. Gratulujemy.