Z Życia Szkoły

Młodzi matematycy przełamują granice

Klasa I b, uczniowie mgr Wioletty Graczyk, zajęła drugie miejsce w województwie a 16. w kraju w XXIV Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Matematyka Bez Granic”. Od pięciu lat naszego uczestnictwa w konkursie, organizowanym z inicjatywy francuskich matematyków od 1989 roku, corocznie nasze klasy znajdują się w ścisłym gronie laureatów (w ubiegłym roku aż dwie nasze klasy pierwsze znalazły się w pierwszej trójce w województwie). W tym roku w kategorii szkół ponadgimnazjalnych konkurowały ze sobą 322 klasy ze 131 szkół.
Patronat nad zmaganiami młodych matematyków sprawuje Polskie Towarzystwo Matematyczne. Współzawodniczą między sobą całe klasy, które muszą rozwiązać 13 zadań, a pierwsze z nich przetłumaczyć także na język angielski. Konkurs popularyzuje matematykę, ukazując jej zastosowania w życiu codziennym, zachęca do nauki języków obcych i wyrabia umiejętność pracy w zespole oraz umożliwia porównanie wiedzy polskich uczniów z wiedzą ich rówieśników z Europy.