OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Finalistka Olimpiady Polonistycznej

W dniach 16-20 kwietnia w Warszawie odbył się etap centralny XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w którym brała udział jedyna reprezentantka szkół ponadgimnazjalnych Inowrocławia, uczennica klasy III e, Agnieszka Kocznur, doskonaląca swój talent humanistyczny pod kierunkiem Elżbiety Piniewskiej. Spośród 180 uczestników po pracy pisemnej tylko połowa uzyskała możliwość rozmowy z komisją złożoną z profesorów historii literatury i językoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wysoka ocena z eseju pozwoliła w tym gronie znaleźć się również Agnieszce, która ostatecznie została finalistką olimpiady. Ten tytuł zapewnia jej zdaną maturę z języka polskiego na 100%.