Z Życia Szkoły

Sukces młodych recenzentek

W rozstrzygniętym pod koniec marca XII Regionalnym Konkursie na Recenzję Teatralną trzy nasze uczennice osiągnęły sukces. Katarzyna Wróblewska z kl. II A zdobyła I miejsce, Anna Pakulska z III E miejsce II, a Monika Rożej z II A otrzymała wyróżnienie. 15 prac, jakie napłynęły z regionu na konkurs, oceniało jury w składzie: Elżbieta Piniewska, Małgorzata Wojciechowska (polonistki I LO) i Edyta Bartoszak – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. Serdecznie gratulujemy naszym dziewczętom!