OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces w Olimpiadzie Misyjnej

29 marca ogłoszono wyniki XI edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. 17 kwietnia odbędzie się finał olimpiady, podczas którego spośród 45 uczestników etapu centralnego wyłonionych zostanie 15 laureatów. Julia Kurzyna i Agata Żak z II E (ex aequo 1. miejsce w kraju), Marek Grzegórski – III B (4. miejsce) i Katarzyna Aleksander – III B (najlepszy wynik w okręgu) zostali zakwalifikowani do etapu centralnego i uzyskali już tytuł finalisty tego etapu. Wiąże się to z możliwością studiowania bez konieczności przejścia przez rekrutację m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Do olimpijskich zmagań uczniów przygotowuje mgr Agnieszka Zielińska. Serdecznie gratulujemy!