OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Finał dla „kasprowiczanina” w Olimpiadzie Policyjnej

Uczeń kl. III b, Dawid Maj, zdobył awans do finału centralnego IV edycji ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Wśród
trzydziestu zakwalifikowanych uczestników z całej Polski Dawid znalazł się na 19. pozycji. W
dotychczasowych rozgrywkach uczeń „Kaspra” musiał się wykazać znajomością materiału z zakresu wiedzy o społeczeństwie, podstaw prawa oraz ustaw i rozporządzeń regulujących działanie policji w Polsce. Przypominamy, że w ubiegłym roku nasza szkoła w tej olimpiadzie miała aż troje finalistów, którzy dziś są studentami WSP w Szczytnie. Opiekunem Dawida jest dr Sławomir Drelich. Ggratulujemy i życzymy sukcesu w zawodach finałowych!