OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Uroczyste podsumowanie rankingu

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska w trakcie swojego wystąpienia pogratulowała sukcesu wszyskim szkołom, które znalazły się w XV Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 oraz przedstawiła metodologię rankingu.

Miejsca w grupie 150 szkół licealnych w Polsce w 2013 zajęły ponadto:

  • VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – 23. miejsce
  • I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – 64. miejsce
  • IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – 94. miejsce
  • I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu – 98. miejsce
  • I Liceum Ogólnokształcące we Włocławku – 127. miejsce
  • I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – 138. miejsce

Na zdjęciu: Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza – Krzysztof Śledziński, nauczyciel języka polskiego – Agnieszka Zielińska (w roku szkolnym 2011/2012: dwa tytuły finalisty i jeden tytuł laureata etapów centralnych olimpiad rankingowych) i zdolny uczeń – Artur Górski (w roku szkolnym 2011/2012 finalista etapu centralnego Olimpiady Ekologicznej).