OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Dwóch uczniów w finale Olimpiady Historycznej

Znamy już wyniki zawodów rejonowych i ostateczne decyzje Komitetu Głównego XXXIX Olimpiady Historycznej. Dwóch uczniów naszego Liceum zostało zakwalifikowanych do etapu centralnego, który odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia w Gdańsku. Są to: Artur Górski z kl. III c specjalizujący się w dziejach najnowszych (uczeń Krzysztofa Śledzińskiego) oraz – co należy uznać za wielką niespodziankę – Mikołaj Pokorski z kl. I e specjalizujący się w historii średniowiecza (uczeń Marcina Dziubicha). Obaj reprezentanci „Kasprowicza” uzyskali w zawodach rejonowych (praca pisemna plus egzamin ustny) 92 pkt. na 100 możliwych. Dodajmy, że Artur nominowany był do zawodów centralnych już w ubiegłym roku, wtedy jednak jego nominacja nie została potwierdzona przez Komitet Główny. Serdecznie gratulujemy.