Z Życia Szkoły

Studniówka kl. III D

5 stycznia w restauracji Cambria odbyła się studniówka klasy III d biologiczno-chemicznej. Zgodnie z tradycją otworzył ją dyrektor naszego Liceum Rafał Łaszkiewicz. Klasa odtańczyła poloneza i zaczęła się wspaniała zabawa. Po godzinie 23.00 miał miejsce program artystyczny, w którym przyszli lekarze starali się znaleźć antidotum na problemy nauczycieli z Kaspra.
Młodzież i nauczyciele bawili się świetnie do białego rana, tak że trzeba było prosić orkiestrę o przedłużenie imprezy.