Z Życia Szkoły

Duży sukces adeptów fizyki i astronomii

Uczniowie naszego liceum znakomicie wypadli w olimpiadach astronomicznej i fizycznej, do których byli przygotowywani przez nauczyciela fizyki, mgra Eugeniusza Mikołajczaka. Do zawodów II stopnia LXI Olimpiady Astronomicznej zakwalifikowane zostały cztery osoby: Katarzyna Głowacka i Adam Kłos (kl. II B mat.-fiz.), Anna Hałasa (kl. II D biol.-chem.) oraz Beata Pindel (kl. I B mat.-fiz.). Zawody odbędą się 14.01.2013. Niewątpliwie do ich sukcesu przyczyniła się możliwość korzystania z Astrobazy.
Z kolei w etapie II stopnia LXII Olimpiady Fizycznej „Kaspra” będzie reprezentować 11 osób: Michał Cieśnik, Dawid Kłos i Łukasz Pawlik (kl. III B mat.-fiz.), Katarzyna Głowacka, Adam Kłos, Bartosz Owedyk, Michał Saniuk, Artur Olejnik i Natan Stec (kl. II B mat.-fiz.) oraz Michał Pawłowski (kl. I B mat.-fiz.). Zawody odbędą się w Toruniu 6.01.2013. Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich opiekunowi i życzymy przejścia do kolejnego etapu.