OsiągnięciaZ Życia Szkoły

XI Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

3 grudnia odbył się etap szkolny XI edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Do kwalifikacji przystąpiło 48 uczniów, natchnionych przez dwie polonistki: Elżbietę Piniewską i Agnieszkę Zielińską. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 11 spośród nich. Są to uczniowie z klas: IIIb, IIe, IIa oraz Ia i Ie. 4 marca 2013 roku będą reprezentować szkołę w zmaganiach okręgowych, które decydują o finale centralnym i indeksach na prestiżowe kierunki renomowanych uczelni wyższych.
Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów w idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.