Z Życia Szkoły

Akcja Bezpieczna Szkoła 2013

W ramach akcji „Bezpieczna Szkoła 2013” odbyło się w naszej szkole pierwsze spotkanie z cyklu bezpiecznego zachowywania się dzieci i młodzieży w szkole, w domu i na ulicy. Tym razem uczniowie spotkali się z policjantami z Działu Prewencji Policji Powiatowej w Inowrocławiu. Poznali rodzaje wykroczeń i przejawy demoralizacji nieletnich oraz sposoby prawidłowego postępowania zmierzającego do niełamania prawa karnego. W najbliższym czasie pedagog szkolny Elżbieta Kaczmarek zaprosi społeczność „Kaspra” na spotkanie z innymi służbami zajmującymi się bezpieczeństwem w naszym mieście.