WolontariatZ Życia Szkoły

Charytatywny kiermasz rogali

9 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole kiermasz rogali świętomarcińskich. Sprzedano kilkaset sztuk tradycyjnych słodkości, upieczonych przez naszych uczniów i ich rodziców. Zebrana kwota to 496 zł. Zostanie ona w całości przeznaczona na pomoc materialną dla gorzej sytuowanych członków szkolnej społeczności.