OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Klaudia jest poliglotką!

Klaudia Zboralska z klasy III e zakwalifikowała się do finału konkursu „Poliglota w liceum”, który odbędzie się 8 grudnia w Toruniu. Każdy z finalistów ma przed sobą dwa zadania. Są to 3-minutowa prezentacja multimedialna w języku wybranym na poziomie rozszerzonym na temat „Moje marzenia” oraz wypowiedź ustna na podstawie materiału stymulującego w dwóch zadeklarowanych wcześniej językach obcych. Klaudia jako rozszerzony wybrała język francuski, a jako podstawowy – angielski. Trzymamy za nią kciuki!