Z Życia Szkoły

Młodzi matematycy na Kongresie

W dniach 20-23 września na Uniwersytecie Gdańskim odbył się IV Kongres Młodych Matematyków Polskich. W grupie reprezentującej województwo kujawsko-pomorskie było pięcioro uczniów „Kaspra”: Katarzyna Głowacka (kl. II b), Aleksandra Świtalska, Michał Pawłowski, Bartosz Łuczak oraz Krzysztof Kortas (wszyscy z kl. I b) wraz z opiekunem, mgr Wiolettą Graczyk. W programie Kongresu znalazło się 7 wykładów wygłoszonych przez naukowców z polskich uczelni oraz 28 referatów uczniów z całej Polski. Udział w tego typu imprezach daje młodym matematykom szansę na poszerzanie wiedzy i nawiązanie kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach.