OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Warto się uczyć

Miło nam poinformować, że spośród czworga tegorocznych stypendystów Prezydenta Miasta Inowrocławia troje z nich to absolwenci „Kaspra”.

Stypendia Prezydenta przyznawane są tym absolwentom inowrocławskich liceów, którzy osiągnęli szczególne sukcesy naukowe, a jednocześnie znajdują się w nie najlepszej sytuacji materialnej. W tym roku stypendia otrzymali: Krzysztof Dzieszkowski, laureat konkursu chemicznego „Wygraj indeks” w Gdańsku oraz 47. i 48. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego, finalista LVII Olimpiady Chemicznej; Karina Wardańska, laureatka III miejsca w finale regionalnym konkursu lingwistycznego „Pokaż nam język” w kategorii języka niemieckiego; Anna Banaszak, laureatka III stopnia ogólnopolskiej olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, Pomorskiego Konkursu Matematyczno-Fizycznego w Gdańsku, II miejsca w X Kujawsko-Pomorskich Zawodach Matematycznych oraz finalistka ligi matematycznej w Słupsku. Gratulujemy!