Z Życia Szkoły

Zajęcia terenowe w Myślęcinku

Uczniowie klas biologiczno-chemicznych z nauczycielką biologii mgr Anną Pędzich-Kuszel i wychowawcami (I c – T. Dudek, I d – N. Kwiatkowski, II d – T. Idzik) uczestniczyli w czerwcu w zajęciach terenowych i laboratoryjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Anna Pędzich-Kuszel od 6 lat zabiera tam młodzież z uwagi na doskonałą bazę edukacyjną i walory przyrodnicze myślęcińskiego parku. Klasy pierwsze odbyły zajęcia z następujących tematów, powiązanych z zagadnieniami przerabianymi w szkole: „Obserwacje bezkręgowców wodnych” (badanie wyłowionych ze stawów próbek wody, zawierających m.in. pijawki rybie, kijanki w trakcie przeobrażania, larwy jętek i ważek, domki chruścików, oczliki i pluskolce) i „Badanie stanu czystości wody w zbiornikach wodnych w Parku” (analiza próbek w pracowni przyrodniczej). Klasy drugie zajęły się wykrywaniem i rozdziałem barwników fotosyntetycznych oraz rozpoznawaniem fauny i flory na ścieżce przyrodniczej. Zajęcia kończyły się pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Fotorelacja z Myślęcinka.