OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Dni Języków Obcych

Poniedziałek 18.06.

3. lekcja – Finał Konkursu Wiedzy o Francji – aula (klasy Ia, IIa, IIe)

4. lekcja – Finał Konkursu Wiedzy o Londynie (finaliści wyłonieni po I etapie, sala 37)

na przerwach – sprzedaż potraw kuchni niemieckiej i angielskiej

Wtorek 19.06.

2. lekcja – spektakl francuski klasy IIe (klasy Ia, Ic, Ie, IIc, IId)

3. lekcja – spektakl francuski klasy IIe (klasy Ib, Id, IIa, IIb, gimnazjum)

5., 6. lekcja – koncert piosenek obcojęzycznych i wręczenie nagród laureatom konkursów językowych (klasy Ia, Ib, Ic, Id, Ie, IIb, IId, IIe, gimnazjum)

Środa 20.06.

4., 5. lekcja – przygotowanie i degustacja potraw kuchni francuskiej (klasa IIe)