OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Laury w Olimpiadzie Artystycznej

Agata Stachowiak (kl. II A) i Kamila Pozimka (kl. III A) jako jedyne z naszego regionu zakwalifikowały się do eliminacji centralnych XXXVI Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki. Świetnie wypadły w zawodach, które odbywały się w Warszawie w dn. 27-30 marca. Po przystąpieniu do egzaminu pisemnego, na którym musiały zmierzyć się z testem wiedzowym oraz z napisaniem pracy porównującej dwa utwory muzyczne, znalazły się w elitarnym gronie uczniów dopuszczonych do etapu ustnego. W rozmowie z komisją egzaminacyjną musiały bronić napisanej przez siebie pracy na temat własny oraz wykazać się wiedzą z zagadnienia wybranego przez profesorów. Zmagania te zaowocowały dla Kamili tytułem finalistki z wyróżnieniem, a dla Agaty tytułem finalistki. Dzięki temu sukcesowi dziewczęta otrzymają maksymalną liczbę punktów na maturze rozszerzonej z historii muzyki, ponadto mają zapewniony wstęp na wiele kierunków studiów na uczelniach w całym kraju. Opiekunką merytoryczną uczennic jest mgr Halina Hleb-Koszańska. Serdecznie gratulujemy!