Z Życia Szkoły

Wiosna z książką w ręku

Biblioteka szkolna organizuje wiosenną akcję dzielenia się książką. W dobie zmniejszania się czytelnictwa wśród uczniów proponuje swoistą popularyzację czytania. Wśród swoich zbiorów posiada liczne pozycje darowane przez absolwentów i osoby zaprzyjaźnione. Po ich selekcji pod kątem przydatności dla biblioteki szkolnej część książek przeznaczana jest na cykliczną akcję „Zabierz wiosną książkę na ławkę do parku”. W tym roku „uwolnionych” zostało w ten sposób 180 pozycji książkowych.