Z Życia Szkoły

Artystyczne laury

16 marca w Teatrze Miejskim odbyły się XXXIII Inowrocławskie Spotkania Poetyckie. Dwie uczennice prof. Elżbiety Piniewskiej zostały laureatkami: Paulina Jeżewska (II E) – w Biesiadzie Poetyckiej w kategorii poezji śpiewanej oraz Maria Wójcik (I A) – w Konkursie Plastycznym „Plastikon”.