Z Życia Szkoły

Rzecznik Praw Dziecka w naszej szkole

Marek Michalak przywołał postaci Janusza Korczaka i Ireny Sendlerowej jako przykłady oddania sprawom dzieci, a na koniec wręczył zebranym egzemplarz konwencji o prawach dziecka. Gośćmi imprezy byli również: Dorota Jakuta – przewodnicząca sejmiku, poseł Krzysztof Brejza, prezydent Ryszard Brejza, pracownicy urzędu RPD, przedstawiciele gimnazjów i Młodzieżowej Rady Miejskiej. Spotkanie było cennym doświadczeniem dla młodzieży „Kaspra” – wielu zainteresowanych uczniów startuje bowiem w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka i poszukuje jak najwięcej okazji do pogłębiania swojej wiedzy. Tradycją stały się już debaty uczniowskie i wewnątrzszkolne konkursy tematyczne z tej dziedziny.