Z Życia Szkoły

Absolwenci zwiedzili „Astrobazę”

13 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza. Po spotkaniu goście udali się do nowo oddanego do użytku przyszkolnego obserwatorium astronomicznego „Astrobaza”. Wraz z kierownikiem obserwatorium Eugeniuszem Mikołajczakiem zwiedzili obiekt i zapoznali się z jego wyposażeniem.