Z Życia Szkoły

Ogólnopolski ranking

W ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących przeprowadzonym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” nasza szkoła uplasowała się na 149. miejscu w Polsce, a na 8. w województwie kujawsko-pomorskim. Spadek z zeszłorocznej 55. pozycji w kraju i 2. w województwie jest spowodowany zmianą kryteriów oceny szkół. Brane pod uwagę nie są już wyłącznie sukcesy olimpijskie w przeliczeniu na liczbę uczniów placówki, ale również wyniki matur, w tym na poziomie rozszerzonym. Spadkowa tendencja wśród szkół funkcjonujących w mniejszych ośrodkach miejskich prawdopodobnie będzie postępować, co jednak nie odbiera nam motywacji do ciężkiej pracy. Zatem ciesząc się ze spektakularnych osiągnięć naszych licznych olimpijczyków (w podrankingu olimpijskim zajmujemy 56. miejsce w kraju, utrzymując pozytywną tendencję) i z wciąż najlepszej pozycji w regionie inowrocławskim, nie zapominajmy o codziennej systematycznej nauce.