OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w auli szkolnej rozstrzygnięty został konkurs dla naszych uczniów na najlepszą relację świadków wydarzeń sprzed 30 lat. Zwycięską prezentację przedstawił Adam Woźniak (II A), zaś równorzędnymi finalistkami zostały: Maja Tuszyńska (I B), Sonia Sieradzka (II B), Michalina Palacz (II A) i Marta Nowakowska (I Gim). Imprezę uświetniła obecność senatora RP Jana Rulewskiego, wieloletniego działacza NSZZ „Solidarność”, internowanego 13 grudnia 1981. Opowiadał on m.in. o wydarzeniach bydgoskich z marca 1981 i okresie swego internowania, wzbudzając żywe reakcje młodych słuchaczy. Wszyscy zgromadzeni uczcili ofiary stanu wojennego minutą ciszy.