OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Daria w finale konkursu „Poliglota”

Daria Kukuła, uczennica klasy III C, znalazła się w doborowej stawce 9 finalistów Wojewódzkiego Konkursu Językowego „Poliglota w liceum” organizowanego pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, w którym zdobyła wyróżnienie. 10 grudnia w ZSS i VIII LO w Toruniu podczas finałowych zmagań przedstawiła prezentację multimedialną w języku rosyjskim na temat świąt Bożego Narodzenia w religii katolickiej, protestanckiej i prawosławnej. Wypowiadała się również na podstawie materiału stymulującego na temat kultury i jej znaczenia w życiu młodzieży w języku rosyjskim (na poziomie rozszerzonym) i w języku angielskim (na poziomie podstawowym). Opiekunami zdolnej poliglotki są mgr Małgorzata Janowczyk oraz mgr Tomasz Dudek.