OsiągnięciaWycieczkiZ Życia Szkoły

Konkurs „Europa Regionów”

Konkurs został podzielony na dwa etapy. W pierwszej fazie uczestnicy proszeni są o przygotowanie pracy pisemnej na jeden z następujących tematów:

  1. „Unia Europejska jako światowe mocarstwo. Czy Unia Europejska powinna stać się jednym aktorem stosunków międzynarodowych i czy w ogóle jest to możliwe?”
  2. „Imigranci w Europie. Jakie skutki dla narodów Europy może przynieść masowa imigracja ludności z Afryki Północnej?”
  3. „Regiony jako klucz do Europy. Rola regionów w kształtowaniu tożsamości europejskiej i zbliżaniu obywatela do Europy”.
  4. „Zarekomenduj jedno wydarzenie kulturalne w Polsce, które powinno stać się naszą wizytówką w zjednoczonej Europie”.

Prace powinny zostać przesłane na adres I LO w Inowrocławiu (adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław) z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorski Konkurs Europejski” do 30 listopada br.

Do drugiego etapu zaproszeni zostaną autorzy od 6 do 8 najlepszych prac. W finale konkursu, który odbędzie się 16 grudnia 2011 roku, uczestnicy będą rywalizowali o trzy wycieczki do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie posła Tadeusza Zwiefki.

Szczegółowy regulamin