OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Stypendia dla naszych uczniów

Na liście stypendystów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2011/2012 znalazło się jedynie sześcioro uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego, a wśród nich wybitny absolwent naszego liceum Marek Pawłowski. Marek studiuje obecnie matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, zaś podczas nauki w „Kasprze” był wielokrotnym finalistą i laureatem konkursów i olimpiad fizycznych i matematycznych.

Z kolei stypendium Prezesa Rady Ministrów trafiło w tym roku do ucznia kl. III C Bartosza Markiewicza. Gratulujemy wyróżnionym!