Z Życia Szkoły

Nagrody resortowe dla naszych pedagogów

W Dniu Edukacji Narodowej nasi nauczyciele otrzymali nagrody resortowe w uznaniu za swe osiągnięcia. Podczas uroczystości w bydgoskim hotelu „Słoneczny Młyn” Edmund Mikołajczak odebrał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Dariusz Sikora – medal Komisji Edukacji Narodowej, zaś Wioletta Graczyk – nagrodę Kuratora Oświaty (powyższa trójka na zdjęciu). Ponadto Anna Pędzich-Kuszel otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Serdecznie gratulujemy.