Z Życia Szkoły

Obóz wędrowny po Tatrach

Wyprawa okazała się prawdziwym sprawdzianem kondycyjnym, dała możliwość walki z własnymi lękami i obawami, a także pozwoliła obserwować wspinających się na szczyty nierozsądnych „pseudoturystów” w sandałkach, japonkach i niedocenianych białych trampeczkach.

Na zdjęciu uczestnicy obozu podczas odpoczynku na Rusinowej Polanie: Albert Szczepaniak,
Adrian Zimny, Filip Radzimski, Sebastian Mączkowki i Mikołaj Malewicz.