Z Życia Szkoły

Bliżej natury

W dniach 1-2 czerwca biologiczno-chemiczne klasy II C i I D odbyły zajęcia terenowo-laboratoryjne w Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Uczniowie klasy II C poznawali roślinność szuwarową i rozpoznawali bezkręgowce żyjące w środowisku wody stojącej, a następnie, w pracowni biochemicznej, wykrywali obecność chlorofilu w liściach roślin. Uczniowie klasy I D oznaczali bezkręgowce wyłowione ze stawów znajdujących się na terenie parku w Myślęcinku oraz badali parametry fizykochemiczne wody będącej środowiskiem życia tych organizmów. Zajęcia w obu klasach zakończyły się ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek wraz z opiekunami: Anną Pędzich-Kuszel, Wiolettą Graczyk i Tomaszem Idzikiem.