OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Wojewódzka gala olimpijczyków

13 czerwca w Bydgoszczy odbyła się gala laureatów olimpiad centralnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Naszą szkołę reprezentowało aż 12 uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym zdobyli laury w 8 olimpiadach rankingowych, dołączając do tradycyjnych już sukcesów humanistycznych i przyrodniczych „Kaspra” matematykę, fizykę i ekonomię. Towarzyszyli im ich nauczyciele-opiekunowie merytoryczni oraz dyrektor Rafał Łaszkiewicz. Jedną z trzech specjalnie wyróżnionych podczas uroczystości osób była nasza tegoroczna absolwentka Teresa Babicz – finalistka dwóch olimpiad: biologicznej i ekologicznej. Wybitni olimpijczycy otrzymali nagrody z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes oraz p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej. W imieniu nauczycieli głos zabrała Anna Pędzich-Kuszel, dziękując i gratulując uczniom i ich rodzicom. „Kasper” został również wyróżniony jako szkoła: otrzymał statuetkę dla II szkoły w okręgu bydgoskim pod względem liczby laureatów olimpiad, plasując się pomiędzy bydgoskimi VI i I LO. Jesteśmy dumni z tak spektakularnego sukcesu – jego autorom serdecznie gratulujemy.