Z Życia Szkoły

Konkurs chemiczny dla gimnazjów

Zapraszamy wszystkich uczestników tegorocznej edycji Konkursu Chemicznego Klas Trzecich Gimnazjalnych na uroczyste ogłoszenie wyników, połączone z rozdaniem zaświadczeń, nagród i dyplomów. Szczególnie serdecznie zapraszamy tych uczestników konkursu, którzy zajęli miejsca od 1 do 16. Tradycyjnie zapraszamy również naukowych opiekunów wyróżnionych uczniów. Uroczystość odbędzie się w pracowni chemicznej naszego liceum (sala nr 19) w czwartek, 26 maja br, o godzinie 10.00. Tabela wyników konkursu…