Z Życia Szkoły

KIZUNA – bądźmy solidarni z Japonią

Akcja „KIZUNA” pozwoli nam dać dowód, że nie jesteśmy obojętni na ich cierpienie, że jest ktoś na świecie, kto myśli o nich i pragnie dodać im otuchy. Aby przyłączyć się do tej akcji, wystarczy napisać do kolegów z Japonii kartkę pocztową. Można ją napisać po angielsku, francusku, rosyjsku, hiszpańsku, arabsku, chińsku i oczywiście po japońsku. Można – zamiast pisać – wyrazić swoje uczucia rysunkiem na kartce pocztowej.

Ważne jest, aby na każdej kartce znalazły się następujące dane:

1. Imię i nazwisko, wiek i płeć i adres autora. Jeśli nadawcą jest uczeń Szkoły Stowarzyszonej UNESCO, proszę to zaznaczyć pod adresem (ang. – ASPnet; fr. – RéSEAU)

2. zaznaczyć, kto wysyła – uczeń, czy nauczyciel w jego imieniu

3. Oczywiście najważniejsza jest treść, niezależnie od tego, czy przedstawiona na piśmie (prozą, wierszem), czy rysunkiem.

Kartki proszę przekazać do końca maja do prof. Ewy Furman. Zostaną przesłane do Japonii.