OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Nasi mistrzowie debat parlamentarnych

Debatowanie w stylu brytyjskim – nasze doświadczenia

Pomimo faktu, że nasza szkoła do tej pory nie posiadała zinstytucjonalizowanego grona debatowiczów, czwórką w składzie: Patryk Bogucki, Piotr Brejza, Kamil Gofron oraz Sebastian Mączkowski, wyruszyliśmy spróbować swoich sił na arenie ogólnopolskiej. Przygoda ta przerosła nasze oczekiwania. Wzbogaceni o nowe doświadczenie postaramy się przedstawić istotę debat parlamentarnych, choć czas naszej nauki dobiega końca, mamy nadzieję, że uda na gruncie szkolnym, zaszczepić tradycje debatowe.Istotę debaty parlamentarnej w stylu brytyjskim stanowi nie tyle wymiana poglądów, co umiejętność przekonywania innych o słuszności naszego poglądu. Umiejętność ta objawia się przede wszystkim w zdolności do przedstawiania swoich poglądów w logiczny, usystematyzowany i ciekawy sposób. Istnieje szereg zasad, które regulują organizację i przebieg takiej debaty. Złożona z dwóch osób drużyna, a nie poszczególne strony debaty (rządowa lub opozycyjna) podlegają ocenie. W jednej debacie uczestniczą cztery drużyny, które zmagają się z postawioną wcześniej tezą. I tak, naszym zadaniem było reprezentować wylosowane nam stanowisko w sprawach następujących:1. Ta izba uważa, że sportowe reprezentacje narodowe nie powinny być finansowane z budżetu państwa.2. Ta izba uważa, że Trypolis jest wart mszy.3. Ta izba uważa, że należy wprowadzić przymusową abstynencję dla osób, które popełniły przestępstwo z użyciem przemocy pod wpływem alkoholu.Jak widać po drugim temacie, tezy takich debat podlegają dość swobodnej interpretacji. W myśl zasad debaty parlamentarnej w stylu brytyjskim, zadanie przeprowadzenia takiej interpretacji (zdefiniowanie tezy) spoczywa na pierwszej drużynie rządu (jej pierwszym mówcy – premierze).Tematy poszczególnych debat stawały się nam znane dopiero na piętnaście minut przed ich początkami – wbrew pozorom, w tym właśnie tkwiła cała zabawa – ileż to wyobraźni wymaganej jest, aby w debacie takiej użyć przekonującej argumentacji!

Pamiętać należy, że często reprezentować musimy poglądy niezgodne z tym, co dotychczas uważaliśmy.Szczególnie biorąc pod uwagę tę ostatnią myśl, przekonani jesteśmy, iż debaty parlamentarne służą rozwojowi intelektualnemu. Jest to zarazem rozrywka, jak i szlifowanie cennej umiejętności prezentowania swoich przekonań.Patryk Bogucki, Piotr Brejza