OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie

Uczennica Olga Michalak (kl. III europejsko-prawna) brała udział w dn. 25-26 marca w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Prawie. Przed komisją składającą się z prawników-praktyków i naukowców Olga odpowiadała na pytania dotyczące polskiego systemu prawnego i ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym wykazała się ogromną biegłością w przepisach konstytucji. W ostatecznym rankingu Olga zdobyła XIII miejsce i została finalistką olimpiady. Nie jest to pierwszy sukces reprezentanta naszej szkoły w tym konkursie: w 2009 dwóch naszych uczniów (A. Łożykowski i W. Steppa) zostało laureatami tej olimpiady. Olga przygotowywała się pod kierunkiem dra Sławomira Drelicha.