Z Życia Szkoły

Przegląd Twórczości Artystycznej

Uzdolnieni artystycznie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności w drugiej edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Młodzieży Szkół Powiatu Inowrocławskiego, który zorganizował MDK „Pszczółka” w Inowrocławiu. Prace plastyczne i fotograficzne zaprezentowali: Miłosz Jackowski, Daria Weryńska, Weronika Wronecka, Marta Kostur, Aleksandra Czaja. Muzyczną sobotę otworzyły dwie nasze uczennice śpiewające solo: Marta Kostur i Anna Grzegorska. Wystąpiły również dwa zespoły muzyczne: zespół Jolanty Joachimiak z Łukaszem Osińskim, Janem Klimaszewskim, Mateuszem Oklasińskim i Jakubem Stodolnym oraz zespół Kariny Grabowskiej z Konradem Karczmarczykiem, Marcinem Oksiakiem, Martyną Soroką, Mateuszem i Bartoszem Ciszewskim. Obydwie grupy otrzymały owacje na stojąco.

Młode talenty odnalazły się pod skrzydłami pedagoga szkolnego Elżbiety Kaczmarek. Warto obejrzeć fotografie z ich występów w szkolnej galerii „Empatia”, a przy najbliższej okazji posłuchać na koncercie.