Z Życia Szkoły

Oddawali krew

11 marca miała miejsce w auli naszej szkoły akcja honorowego oddawania krwi. Obok uczniów „Kaspra” wzięli w niej udział także uczniowie II LO im. Marii Konopnickiej i Szkoły Ponadgimnazjalnej „Tempus”. Coroczne akcje honorowego krwiodawstwa, koordynowane przez mgra Norberta Kwiatkowskiego, są już u nas tradycją – odbywają się od 10 lat. Zachęcamy młode, zdrowe osoby do oddawania krwi. W ten sposób można uratować komuś życie.