OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Z polonistycznego Olimpu

Spośród 126 uczestników pisemnego etapu okręgowego XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego do etapu ustnego zakwalifikowano 23 osoby, z czego 4 z naszego liceum. O tytuł finalisty walczyć będą 5 marca w Bydgoszczy dwie uczennice mgr Elżbiety Piniewskiej: Weronika Czerwińska i Danuta Graczyk oraz dwoje uczniów mgr Agnieszki Zielińskiej: Katarzyna Bąkowska i Kamil Szczepanik. Warto dodać, iż żadna szkoła w okręgu bydgoskim nie może pochwalić się większą liczbą uczniów dopuszczonych do etapu ustnego. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom.