OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Konkurs fizyczny

25 lutego w ZSP nr 1 w Inowrocławiu odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Ponadgimnazjalnych. Dobrze zaprezentowali się w nim nasi fizycy: na 81 uczestników pierwszej części zawodów 25 stanowili uczniowie „Kaspra”, a do drugiej części etapu zakwalifikowało się 48 osób, w tym 21 naszych uczniów. Warto wspomnieć, że Marek Pawłowski z klasy III B zdobył w pierwszej części maksymalną liczbę punktów za zadania testowe. Czekamy na potwierdzenie listy osób zakwalifikowanych do finału konkursu.