OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Biologiczny sukces

29 stycznia w Instytucie Biologii UMK w Toruniu odbyły się eliminacje okręgowe XL Olimpiady Biologicznej, do których przystąpiło 142 uczniów z całego województwa. Do etapu centralnego jako jedyna inowrocławianka zakwalifikowała się wstępnie Teresa Babicz z klasy III C (III miejsce). Tytuł laureata etapu okręgowego uzyskała Paula Szydłowska z klasy III C, plasując się na VII miejscu w okręgu. Teresa i Paula będą jeszcze walczyć o laury w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej – obie są jej zeszłorocznymi finalistkami. Oboje dziewcząt przygotowuje się do olimpijskich zmagań pod kierunkiem mgr Anny Pędzich-Kuszel.