Z Życia Szkoły

„Mam haka na raka”

Tegoroczna akcja „Mam haka na raka” ma na celu przekazanie wiedzy na temat nowotworów płuc. Dwa zespoły uczniów z klasy I C pod opieką pedagoga szkolnego Elżbiety Kaczmarek pokazują na terenie szkoły i w środowisku lokalnym prezentacje multimedialne, skierowane głównie do osób palących papierosy (czynnie i biernie), potencjalnie narażonych na zachorowanie na raka płuc.

Odbyły się już prezentacje dla rodziców uczniów, zaplanowane są spotkania w wybranych klasach oraz wywiady i audycje, plakaty i ulotki, spoty reklamowe itd. Zbierane są również maskotki dla dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych.

Na zakończenie akcji w marcu 2011 roku powstanie konkursowy spot, reklamujący wartość zdrowotną badań profilaktycznych.

Wszystkie realizowane przez zespoły działania można śledzić na stronie www.mamhakanaraka.pl i na stronie naszej szkoły.