Z Życia Szkoły

Zaćmienie Słońca

Nasza młodzież już od dłuższego czasu przygotowuje się do tego zjawiska, wykonując obserwacje tarczy słonecznej na lekcjach fizyki i astronomii i zajęciach kółka astronomicznego. Dzięki uczestnictwu w projekcie ASTROBAZA szkoła dysponuje czterema teleskopami: dwoma teleskopami w pełni zautomatyzowanymi firmy Meade o średnicy zwierciadeł 35 cm i 20 cm, teleskopem Celestron o średnicy zwierciadła 13 cm oraz najnowszym teleskopem słonecznym Coronado. Za pomocą teleskopu Coronado można obserwować powierzchnię Słońca w promieniach Hα. Obserwacja Słońca w tym zakresie umożliwia rejestrację zjawisk zachodzących na powierzchni Słońca, a w szczególności wyrzutów plazmy ze Słońca, czyli protuberancji słonecznych.