Z Życia Szkoły

Nasi w II etapie olimpiad fizycznej i astronomicznej

Do II etapu LX Olimpiady Fizycznej zakwalifikowało się pięciu uczniów naszego liceum – Marek Pawłowski, Kornel Bartoszkiewicz, Tomasz Ćwikliński, Bartłomiej Błaszczyk i Michał Cieśnik. Do II etapu LIV Olimpiady Astronomicznej przeszedł Mateusz Piasecki. Wszyscy są uczniami mgra Eugeniusza Mikołajczaka.