Z Życia Szkoły

Z „Kaspra” do Brukseli

Grupa uczniów naszego liceum pod opieką mgr Anny Śledzińskiej zdobyła II miejsce w konkursie „Kujawsko-Pomorskie: moje miejsce na ziemi”, zorganizowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Zespół w składzie: Natalia Hetmaniak, Kamil Gofron i Jakub Świtek (kl. III E) oraz Grażyna Kończal i Marta Kościelak (kl. II E) przygotował pracę konkursową i przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą perspektyw rozwoju i własnych pomysłów na wizerunek regionu w 2010 roku.

Nagrodą jest ufundowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyjazd do Brukseli wiosną przyszłego roku. W programie przewidziane jest spotkanie z europosłami, zwiedzanie miasta i wizyta w europarlamencie. Serdecznie gratulujemy!