Z Życia Szkoły

„Kasper” umie docenić talent

29 listopada w Bydgoszczy odbyła się konferencja „Docenić Talent”, organizowana przez Kuratorium Oświaty, inaugurująca „Rok Odkrywania Talentów” – program pracy z uczniem zdolnym. Wzięli w niej udział przedstawiciele naszego liceum – dr Sławomir Drelich oraz dyrektor Rafał Łaszkiewicz, którzy zaprezentowali na forum przykłady tzw. dobrej praktyki pedagogicznej. Swoje prezentacje przedstawiły także inne dwie szkoły z regionu – Zespół Szkół nr 19 i Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego z Bydgoszczy. Prezentacja „Kaspra” dotyczyła metod pracy z uczniem zdolnym w I LO na przykładzie nauk społecznych. (Zdjęcie dzięki uprzejmości Kuratorium Oświaty.)