OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Konkurs literacki

Damian Skawiński, uczeń klasy III A, został laureatem konkursu literackiego ogłoszonego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Inowrocławiu na napisanie krótkiego opowiadania pod tytułem „Przychodzi uczeń do biblioteki szkolnej…” Uzdolniony humanista opisał naszą bibliotekę szkolną im. Zenona Kopcia. Warto dodać, że Damian jako dwukrotny finalista Olimpiady Losów Polaków na Wschodzie i uczestnik olimpiady polonistycznej często korzysta z bogatego księgozbioru naszej biblioteki szkolnej oraz fachowej pomocy nauczycieli bibliotekarzy: mgr Hanny Bogacz-Grzybowskiej i mgr Moniki Wrzos-Czołgoszewskiej.