WolontariatZ Życia Szkoły

Szkolny wolontariat dla powodzian

W ramach charytatywnych działań szkolnego wolontariatu uczniowie I LO im. Jana Kasprowicza pod kierunkiem pedagoga szkolnego Elżbiety Kaczmarek zebrali pięć dużych kartonów darów na rzecz dzieci, które ucierpiały w tegorocznej powodzi. Zebrano odzież, pomoce dydaktyczne, zabawki itp., które przekazano uczniom Szkoły Podstawowej w Bogatyni. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom w imieniu dzieci z wyżej wspomnianej szkoły.