Z Życia Szkoły

„Zdolni na start”

Dwudziestu czterech uzdolnionych uczniów naszej szkoły otrzymało całoroczne stypendia w ramach projektu „Zdolni na start”. Stypendyści mają szanse przez cały rok rozwijać swe talenty w takich dziedzinach jak język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia, WOS. Indywidualne plany rozwoju realizować będą z nimi ich opiekunowie dydaktyczni, którymi są nauczyciele I LO.